Założenia i cele projekt „Przyjaciel z Okna Nadziei – wypełniamy dni ludzi chorych i samotnych życiem”

Wsparcie dla fundacji